Hållbarhet!

Hållbarhet!

Vi lever i ett samhälle som accepterat att bilen har en relativt kort livslängd, sett till den initiala investeringen – inte minst på grund av rostskador. Det är inte hållbart. Globalt är bilindustrin vår planets största industri och tar en betydande del av vår planets resurser i anspråk. Tänk vad det skulle innebära för vår planets resurser om du behåller din bil några år längre?

Vi förlänger livet på din bil, bibehåller krocksäkerhet och andrahandsvärdet

Sedan 1970-talet har vi arbetat med hållbarhet. Det är grunden och syftet med hela vår verksamhet – att skydda bilen mot rost, förlänga bilens livslängd och brukstid. Då, på 1970-talet och något årtionde framåt, handlade hållbarhet för oss främst om bilägarens ekonomi. Det var inte ovanligt att omfattande rostskador efter bara några år kraftigt reducerade bilens andrahandsvärde.

Idag innebär hållbarhet för oss alla så mycket mer. Det handlar om helheten. Bland annat, vilka av vår planets resurser vi tar i anspråk, vilken påverkan det får för vår miljö. Allt från mängden råvara till färdig produkt och produktens efterföljande miljöpåverkan då den tagits i bruk.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det idag lika aktuellt som under 1970-talet; att hålla bilen fri från rost, bibehålla krocksäkerhet och andrahandsvärde. Genom våra rostskyddskontroller och rostskyddsbehandlingar förbättra vi din bil så att du kan behålla den något längre. På så vis bidrar du och vi till en bättre hållbarhet.

Miljö

Självklart uppfyller samtliga våra rostskyddsprodukter EU direktiv 2004/42/EG och senare kompletterande direktiv gällande begränsningar av VOC-utsläpp*).

Våra miljömål

Vi tar miljön på allvar och har målsättningen att minimera vår miljöpåverkan. Det görs genom att utveckla systemlösningar för en hållbar miljö och med spetskvalitet.

 • Våra rostskyddsprodukter skall innehålla låga halter av VOC så miljö och arbetsmiljö påverkas minimalt. Effektiva produkter leder till en låg förbrukning.
 • Utrustningen vi använder ska applicera våra rostskyddsprodukter med minimalt spill.
 • Spill som eventuellt uppstår skall effektivt tas om hand och särskiljas för att inte komma ut i vår miljö.
 • Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer med vilka vi ständigt diskuterar och sätter press på utveckling av mer miljövänliga alternativ. Vid vår egen och våra leverantörers utveckling av nya produkter finns alltid miljöaspekten som ett centralt kriterium.

  Våra tjänster skall även aktivt bidra till att minska bilägarens energianvändning och miljöbelastning. Detta genom att livslängden och driftsäkerheten på deras bilar ökar. Det omfattar även köp av reservdelar som skall vara minimal och inte behövas bytas på grund av korrosion.

  *Vad är VOC?

  VOC är ett engelskt uttryck som står för "Volatile Organic Compounds" det vill säga "flyktiga organiska föreningar". En flyktig organisk förening är en förening som utan att genomgå någon kemisk förändring, används ensam eller tillsammans med andra ämnen för att lösa upp råvaror, produkter eller avfallsprodukter. Den kan även användas som rengöringsmedel för att lösa upp föroreningar, som lösningsmedel, som dispergeringsmedel, eller för reglering av viskositeten eller ytspänningen hos någon beredning, eller som mjukningsmedel eller konserveringsmedel.

  Gillar du kakor?

  För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

  Jag godkänner