Frågor & svar

Frågor & svar

Vi hjälper dig gärna!

Här ser du några av de vanligaste frågorna vi får av våra kunder. Hittar du inte svaret på din fråga så är du välkommen att mejla oss.

Vanliga frågor och svar

 • Vad kostar en rostskyddsbehandling?

  Det beror på rostskyddsbehandlingen och bilmodellen. Priserna startar från 4.400 kr. Kontakta ditt närmaste Dinitrol Center för en exakt prisuppgift!
  Läs mer om våra olika behandlingar HÄR
 • Kan jag rostskyddsbehandla en gammal bil?

  Även äldre bilar med begynnande rost kan rostskyddsbehandlas med DINITROL®. Det är dock viktigt att veta att en rostskyddsbehandling är i första hand en förebyggande behandling mot rost. Om du har en äldre bil så rekommenderar vi dig att besöka närmaste Dinitrol® Center för en rostskyddskontroll.
  Kontakta din närmaste station för bokning av rostskyddskontroll HÄR
 • Hur länge behöver ni bilen?

  En rostskyddskontroll tar mindre tid än en halvtimme.
  För en rostskyddbehandling behöver vi ha bilen i 3 dagar, se Så här skyddas din bil
 • Hur ska bilen skötas efter en rostskyddsbehandling?

  Efter en rostskyddsbehandling är slitskyddet som applicerats på undersidan och i hjulhusen på bilen mjukt. Det uppnår sin fulla styrka efter ca 2 veckor. Så undvik att spola dessa partier under denna tid. Därefter så är det inga problem att tvätta bilen som vanligt. Körning i regn, snö eller liknande är inget problem.

  Tvätta bilen ofta och glöm inte underredet. (Undvik underspolning vid automattvätt.) Titta efter lackskador varje gång du tvättar bilen. Och åtgärda dem omgående.

  Följ det rostskyddsprogram, med efterföljande kontroller/kompletteringar som du blir informerad om när du gör en grundrostskyddsbehandling.
 • Har Dinitrol® Center de nya vattenbaserade, miljövänliga rostskyddsmedlen som t.ex Tectyl har (alt som finns på marknaden)?

  Vattburna rostskyddsrodukter finns sedan mitten på 1990-talet och används i en del fabriksrostskydd. Vi har efter långtidstest på de svenska rostintensiva vägmiljöerna konstaterat att de bara kan användas på nya bilar, som är helt obehandlade eller behandlade med vattenbaserade produkter.

  För att värna om miljön har vi utvecklat nya effektiva rostskyddsvaxer med mycket låg halt av lösningsmedel. Utsläppet lösningsmedel per bil blir nu 3 kg i stället för tidigare 5,5 kg. De nya vaxerna fäster bättre, droppar mindre, luktar mindre. Vi uppfyller EU’s krav om VOC-utsläpp (flyktiga organiska föreningar).
 • Jag har en bil som är rostskyddsbehandlad, men jag är osäker på när och hur det gjorts. Hur kan jag kontrollera behandlingen?

  Rostskyddskontrollera bilen. Ring och beställ tid hos närmaste Dinitrol® Center. Mer än 65 känsliga punkter kontrolleras. Du får en professionell och tillförlitlig rapport om din bils roststatus på mindre än en halvtimme och du är med hela tiden.
 • Stämmer det att spillolja och motorolja har rostskyddande egenskaper i klass med rostskyddsprodukter?

  Det är en spridd missuppfattning, som går tillbaka långt i tiden när det inte fanns rostskyddsprodukter.

  Spillolja är miljöfarligt avfall och skall destrueras! Spilloja och motorolja är inte klassade som rostskyddsmedel (de klarar inte krav enligt Svensk Standard). De är förbjudna att användas som rostskyddsmedel, eftersom de inte torkar utan rinner av, tunnas ut och förorenar i naturen. De kan även påverka bilens befintliga rostskydd och konstruktion på ett negativt sätt.
 • Påverkas rostskyddsgarantin om kunden väljer att rostskyddsbehandla sin bil?

  Tidningen ”Motor” kontaktade 2015 generalagenterna för att få klarhet. Nedan finns svaren från dem.

  Alfa Romeo, Fiat och Jeep: Efterbehandling av en bil från FCA Group påverkar inte garantierna under förutsättning att behandlingen inte kräver att det borras nya hål i karossen.

  Audi: Enligt vår rostskyddsexpert påverkas inte våra bilars garanti mot genomrostning så länge den kompletterande rostskyddsbehandlingen utförs med rätt medel (ej petroleumbaserat) som inte löser upp skyddet som bilen är behandlad med från fabriken. I övrigt finns grundläggande information i instruktionsböckerna angående skötsel med enkla men nog så viktiga tips.

  BMW och Mini: Villkoret för att lack- och rostskyddsgarantin ska gälla är att en auktoriserad återförsäljare/serviceverkstad genomför rostskyddsinspektioner enligt checklista anpassad för respektive servicetillfälle. Är bilen i rätt kondition och kunden önskar att komplettera med rostskyddsbehandling, i kombination med service enligt ovan, påverkas inte rostskyddsgarantin.

  Citroën: Att göra en rostskyddsbehandling ska inte skapa något hinder i förhållande till våra garantivillkor, men man bör ge akt på följande: Rostskyddsbehandlingen bör utföras av en seriös firma, som har kännedom om vilka produkter som bilfabrikanterna använder, i detta fall PSA Peugeot Citroën. I garantiboken finns dessutom instruktioner om hur kontroller ska gå till och vilka intervall som gäller. Läs mer i garantiboken.

  Dacia och Renault: Bilens garantier påverkas inte negativt av en kompletterande rostskyddsbehandling såvida inte behandlingen på något sätt har skadat bilens ursprungliga rostskydd eller någon annan komponent.

  Ford: Ett kompletterande rostskydd påverkar inte bilens garantier.

  Honda: Kortfattat så påverkas inga garantier om rostskyddsbehandlingen är vaxbaserad och ej innehåller petroleum, är professionellt utförd, samt att inga nya hål är tagna i karossen.

  Hyundai: Garantin påverkas inte om kunden vill göra en extra rostskyddsbehandling.

  Jaguar och Land Rover: Det har inte någon påverkan på garantin. Men det är samtidigt inte heller något som vi anser behöver göras. I "owners manual" som varje kund får vid leverans beskrivs vilken skötsel med mera som krävs i relation till garantin.

  Kia: Det företag som gör rostskyddsbehandlingen får utlova att de material de använder är kompatibla med Kias produkter och behandlande företag står för garanti på behandlingen. Kias garanti påverkas inte så länge inte garantianspråket är orsakat av den externa produkten. Vid eventuell skada orsakat av fabrikationsfel ersätts inte den externa rostskyddsbehandlingen på garanti, utan bilen återställs till fabriksspecifikationen.

  Lexus och Toyota: Förutsatt att det är en godkänd produkt som används påverkar en kompletterande rostskyddsbehandling inte garantin.

  Mazda: Så länge man använder sig av professionella rostskyddsprodukter och utbildad personal utför arbetet påverkas inte garantin.

  Mercedes och Smart: Vi är enbart positiva till att kunderna tar hand om sina bilar, inte minst i vårt klimat. Generellt rekommenderar vi våra egna originalprodukter. Icke originalprodukter som har en direktverkande negativ effekt på bilens prestanda och kvalitet kan komma ha negativ effekt på bilens garantier. Oavsett produkt ska de appliceras enligt de föreskrifter och sprutscheman som finns. Det är upp till varje leverantör att garantera att deras produkt inte har negativ inverkan på bilens skick. Konstaterar vi att så är fallet så kan det ha en påverkan på garantin.

  Mitsubishi: Garantin påverkas inte om en kompletterande behandling görs på rätt sätt och med rätt material. Det vill säga görs det av en väletablerad rostskyddsfirma så har de den kunskapen och materialkännedomen för att utföra detta. Dessutom ger de själva en garanti på utfört arbete.

  Nissan: Bilens garantier påverkas inte av en kompletterande rostskyddsbehandling.

  Opel: Det går bra att göra en kompletterande rostskyddsbehandling om den är fackmannamässigt utförd.

  Peugeot: Fabriken levererar bilen med ett fullgott skydd mot rost men om kunden önskar underredsbehandla sin nya bil i alla fall finns det riktlinjer från fabriken hur det ska utföras samt vilka medel som får användas. De måste vara kompatibla med bilens befintliga skydd.

  Porsche: Så länge man inte skadar bilen i sig eller den rostskyddsbehandling som kommer med bilen från fabrik gäller bilens garantier.

  Seat: Bilens garantier påverkas inte av en kompletterande rostskyddsbehandling såvida inte behandlingen på något sätt har skadat bilens ursprungliga rostskydd.

  Skoda: Vi rekommenderar ingen efterbehandling utan att bilen underhålls enligt anvisningar i instruktionsbok. I de fall en rostskyddsbehandling inte påverkar grundskyddet så kommer garanti fortfarande att gälla.

  Subaru: Vår tolvåriga garanti påverkas inte av att kunden väljer att göra en kompletterande behandling. Dock förutsätter detta att rostskyddaren använder vaxbaserade medel eftersom petroleumbaserade produkter löser upp det rostskydd som fabriken behandlat med.

  Suzuki: Garantin påverkas inte.

  Volkswagen: Eftersom alla mer eller mindre kända efterbehandlingar normalt inte påverkar bilens ursprungliga rostskydd så påverkas inte garantin. Men om det vid en skada kan påvisas att den uppstått på grund av att efterbehandlingen försämrat det ursprungliga rostskyddet så kommer man med största sannolikhet inte att kunna åberopa garantin. Då kommer det att betraktas som yttre påverkan.

  Volvo: Volvo Cars rostskyddsgaranti gäller som vanligt även efter en kompletterande behandling av externt företag, under förutsättning att nytt påfört medel inte reagerar kemiskt med Volvos originalskydd. Men Volvo har å andra sidan inga kända fall där det har varit problem samt inte heller några dokumenterade problem med originalskyddet, som inte kräver någon kontroll eller komplettering under de tolv år rostskyddet (mot genomrostning) gäller. Förutsättningen är att man ska ta hand om bilen på det sätt som vi rekommenderar.

  (Källa: Motor nr 07, 2015)

 • När på året är det bäst att rostskyddsbehandla bilen?

  Det går bra alla årstider. Vi högtryckstvättar bilen mycket grundligt för att få bort alla föroreningar som tex. salt, smuts, grus etc. Därefter låter vi den torka ett dygn innan vi rostskyddsbehandlar.

Gillar du kakor?

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi ovanligt vanliga cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag godkänner