Vi Bilägare betygsätter rostskyddet på din bil


Vi Bilägare har testat 34 bilmärken och gett över 500 rostbetyg för de olika modellerna och biltillverkare från hela världen studerar dem och t o m besöker Vi Bilägares testanläggning:
    ”Den farliga rosten kommer inifrån och syns inte förrän det är alldeles för sent.
    Vi Bilägares tester pekar på bristerna i tid.
    Rostregistret bygger på prognoser eftersom bilarna testats när de varit fabriksnya.
    I testhallen används optiska instrument för att kika inne i dolda hålrum. En samlad bedömning av galvaniseringens tjocklek och utbredning, förekomsten av rostskyddsmedel, materialval och konstruktioner som bidrar till att bygga bort rostfällor ligger till grund för de betyg som sätts.”


För mer detaljerade omdömen: se www.vibilagare.se

Betyg 1 –  Undermåligt rostskydd. Bilarna klarar inte en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp.     

Betyg 2 –  Behandlingen är sparsam eller saknas ofta helt och hållet. Oftast enbart material av stål. Angrepp inom några år, inte alltid synliga för blotta ögat.

Betyg 3 –  Normalbra rostskydd där någon form av behandling gjorts i fabrik eller i efterhand. Konstruktioner/material kan under en tid rädda sämre behandling.


Betyg 4 – Välgjort rostskydd med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.


Betyg 5 – Materialval, konstruktioner och övriga skyddsåtgärder är effektiva. Rostangrepp bör inte komma inom de första sex åren.
Siffrorna inom parentes avser publiceringsdatum.


 
 Webbplatspolicy, Copyright © DC-SVERIGE AB 2011. All rights reserved.  Produktion:Brynolf & Co/Lindelöf & Co. www.lindelof-co.se