DINITROL® Varmvaxbehandling.

Den nya generationen rostskyddsbehandling för bilar.

 

Med nya rostskyddsvaxer och ny varmvaxteknik inleds en ny fas i rostskyddsbehandling av bilar. Det har utvecklats av Dinitrol, som är ledande inom rostkydd sedan 60 år.
    Vi har utvecklat nya rostskyddsvaxer med mycket låg halt av lösningsmedel. Utsläppet lösningsmedel per bil blir nu 1,9 kg i stället för tidigare 5,5 kg. De nya vaxerna fäster bättre, droppar mindre, luktar mindre. Vi uppfyller EU’s krav om VOC-utsläpp (flyktiga organiska föreningar).
    Med de nya produkterna introducerar vi en ny, patentsökt teknisk utrustning för varmvaxbehandling. Vi lever upp till de strängare miljökraven. Vi får en bättre arbetsmiljö, vi får bilar med längre livslängd och våra kunder får trafiksäkrare bilar.
    Vi samarbetar med forskarna och utvecklingsavdelningarna på de flesta av Europas bilindustrier och använder samma rostskyddsvaxer och samma teknik som de. Vi är med från början. Det är vi ensamma om.
    85% av alla fabriksnya bilar innehåller produkter som marknadsförs under varumärket DINITROL® på bileftermarknaden.


 

 
 Webbplatspolicy, Copyright © DC-SVERIGE AB 2011. All rights reserved.  Produktion:Brynolf & Co/Lindelöf & Co. www.lindelof-co.se